"Ik zoek steeds de meest pragmatische oplossing in het belang van de cliënt"

KANTOOR

Anissa Devos is als advocaat gespecialiseerd in de persoonlijke begeleiding van cliënten in het kader van familiale en familiaal vermogensrechtelijke geschillen. In haar praktijk wordt zij ook vaak gevraagd om in deze takken (preventief) te adviseren. Zij heeft in dat kader een postgraduaat vermogens- en successieplanning.

 

Eveneens verleent zij advies op maat en bijstand bij procedures in algemeen burgerlijke zaken (contractenrecht, huurgeschillen, enz.).

 

Haar aanpak is “hands-on”: voor soms complexe juridische problemen zoekt zij de meest pragmatische oplossing in het belang van de cliënt.

Kwaliteit primeert. Daarom heeft Mter. Devos doorheen de jaren ook een efficiënt informeel netwerk van collega-advocaten ontwikkeld die kunnen bijstaan indien andere specialisaties vereist zijn om een zaak efficiënt en kwaliteitsvol op te lossen.

 

Anissa Devos startte haar stage op het kantoor van Mr. Jacques Tremmery en combineerde dat met een deeltijds assistentschap in het verbintenissenrecht aan de KULeuven. In 2013 maakte zij de overstap naar de balie van Gent en vervoegde zij het kantoor van Prof. dr. Willy Van Eeckhoutte. Daar maakte zij deel uit van de praktijk burgerlijk recht en werkte zij samen met Mr. Nadine Verbeest. Zij was eveneens mede-auteur van de KIDS-Codex, uitgegeven bij Larcier.

PRAKTIJKGEBIEDEN

Het kantoor is gespecialiseerd in een aantal specifieke rechtsdomeinen:

 • personen- en familierecht

  - Echtelijke moeilijkheden

  - Echtscheiding

  - Relatieproblemen na (feitelijke dan wel wettelijke) samenwoning

  - Onderhoudsverplichtingen

  - (ten aanzien van ex-partners, kinderen, andere familieleden)

  -  Afstamming en adoptie

  -  Ouderlijk gezag en verblijfsregeling

  -  Staat en bekwaamheid van de persoon

  -  Civielrechtelijke beschermingsstatuten: onbekwaamverklaring, bewind,…

 • familiaal vermogensrecht

  - Vereffening en verdeling na echtscheiding als na samenwoning

  - Erfrecht

  - Schenkingen en testamenten

  - Vermogens- en successieplanning

  - Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten

  - Samenlevingsovereenkomsten

  - Vereffening en verdeling van nalatenschappen

 • overeenkomstenrecht

  - Koop

  - Woninghuur, handelshuur en pacht

  - Aanneming

  - Lastgeving, mandaat of volmacht

  - Lening

  - Bewaargeving

  - Kanscontracten (lijfrente)

  - Dading

 • invordering of betwisting van facturen

  - Invordering of betwisting van facturen

TARIEVEN

ERELONEN

De gepresteerde uren worden geregistreerd en worden op basis van een uurtarief aangerekend. Het gehanteerde basis uurtarief bedraagt 125 euro (exclusief BTW).

Dit uurtarief kan worden aangepast in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak en het dringend karakter van de opdracht. Dit wordt op de eerste consultatie met de cliënt besproken.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde uren. Daarin zijn o.a. begrepen: consultaties met cliënt en/of met confraters, adviesverlening, studie dossier, opmaak conclusies, bijeenkomst bij notaris, plaatsbezoek, expertises bij deskundigen, verplaatsingstijd en wachtduur voor de rechtbank, pleidooien en de voorbereiding ervan,…

KOSTEN

De kosten die werden voorgeschoten aan derden, zoals griffiekosten, rolrechten, publicaties Belgisch Staatsblad, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen, evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding a rato van 0,35 euro exclusief BTW per kilometer) worden afzonderlijk aangerekend.

Naast deze kosten rekent het kantoor ook administratieve/kantoorkosten aan: briefwisseling, fax, e-mail, kopies, prints,…Deze worden forfaitair begroot op 10% van het gehanteerde uurtarief.

Indien u vragen heeft over de manier waarop de erelonen en kosten worden aangerekend dan kunt u het kantoor steeds contacteren per e-mail of per telefoon.

  Algemene voorwaarden

CONTACT

BV Anissa Devos Advocaat
Drie Koningenstraat 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent) | +32 (0)472 999 300 |
info@adevosadvocaat.be

BTW BE0717 626 487 | Erelonen BE37 3631 8297 9628 | Derdenrekening BE41 6304 3641 7510

website by junto

Anissa Devos is als advocaat gespecialiseerd in de persoonlijke begeleiding van cliënten in het kader van familiale en familiaal vermogensrechtelijke geschillen. In haar praktijk wordt zij ook vaak gevraagd om in deze takken (preventief) te adviseren. Zij heeft in dat kader een postgraduaat vermogens- en successieplanning.

 

Eveneens verleent zij advies op maat en bijstand bij procedures in algemeen burgerlijke zaken (contractenrecht, huurgeschillen, enz.).

 

Haar aanpak is “hands-on”: voor soms complexe juridische problemen zoekt zij de meest pragmatische oplossing in het belang van de cliënt.

 

Kwaliteit primeert. Daarom heeft Mter. Devos doorheen de jaren ook een efficiënt informeel netwerk van collega-advocaten ontwikkeld die kunnen bijstaan indien andere specialisaties vereist zijn om een zaak efficiënt en kwaliteitsvol op te lossen.

 

Anissa Devos startte haar stage op het kantoor van Mr. Jacques Tremmery en combineerde dat met een deeltijds assistentschap in het verbintenissenrecht aan de KULeuven. In 2013 maakte zij de overstap naar de balie van Gent en vervoegde zij het kantoor van Prof. dr. Willy Van Eeckhoutte. Daar maakte zij deel uit van de praktijk burgerlijk recht en werkte zij samen met Mr. Nadine Verbeest. Zij was eveneens mede-auteur van de KIDS-Codex, uitgegeven bij Larcier.

BV Anissa Devos Advocaat

Drie Koningenstraat 3, 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
+32 (0)472 999 300 | info@adevosadvocaat.be

BTW BE0717 626 487 | Erelonen BE37 3631 8297 9628
Derdenrekening BE41 6304 3641 7510

 • personen- en familierecht

  - Echtelijke moeilijkheden

  - Echtscheiding

  - Relatieproblemen na (feitelijke dan wel wettelijke) samenwoning

  - Onderhoudsverplichtingen

  - (ten aanzien van ex-partners, kinderen, andere familieleden)

  - Afstamming en adoptie

  - Ouderlijk gezag en verblijfsregeling

  - Staat en bekwaamheid van de persoon

  - Civielrechtelijke beschermingsstatuten:

  - onbekwaamverklaring, bewind,…

 • familiaal vermogensrecht

  - Vereffening en verdeling na echtscheiding als na samenwoning

  - Erfrecht

  - Schenkingen en testamenten

  - Vermogens- en successieplanning

  - Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten

  - Samenlevingsovereenkomsten

  - Vereffening en verdeling van nalatenschappen

 • overeenkomstenrecht

  - Koop

  - Woninghuur, handelshuur en pacht

  - Aanneming

  - Lastgeving, mandaat of volmacht

  - Lening

  - Bewaargeving

  - Kanscontracten (lijfrente)

  - Dading

 • invordering of betwisting van facturen

  - Invordering of betwisting van facturen

Het kantoor is gespecialiseerd in
een aantal specifieke rechtsdomeinen:

 • personen- en familierecht

  • Echtelijke moeilijkheden
  • Echtscheiding
  • Relatieproblemen na (feitelijke dan wel wettelijke) samenwoning
  • Onderhoudsverplichtingen (ten aanzien van ex-partners, kinderen, andere familieleden)
  • Afstamming en adoptie
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Civielrechtelijke beschermingsstatuten: onbekwaamverklaring, bewind,…
 • familiaal vermogensrecht

  • Vereffening en verdeling na echtscheiding als na samenwoning
  • Erfrecht
  • Schenkingen en testamenten
  • Vermogens- en successieplanning
  • Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten
  • Samenlevingsovereenkomsten
  • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • overeenkomstenrecht

  • Koop
  • Woninghuur, handelshuur en pacht
  • Aanneming
  • Lastgeving, mandaat of volmacht
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Kanscontracten (lijfrente)
  • Dading
 • invordering of betwisting van facturen

  • Invordering of betwisting van facturen

ERELONEN

De gepresteerde uren worden geregistreerd en worden op basis van een uurtarief aangerekend. Het gehanteerde basis uurtarief bedraagt 125 euro (exclusief BTW).

Dit uurtarief kan worden aangepast in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak en het dringend karakter van de opdracht. Dit wordt op de eerste consultatie met de cliënt besproken.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde uren. Daarin zijn o.a. begrepen: consultaties met cliënt en/of met confraters, adviesverlening, studie dossier, opmaak conclusies, bijeenkomst bij notaris, plaatsbezoek, expertises bij deskundigen, verplaatsingstijd en wachtduur voor de rechtbank, pleidooien en de voorbereiding ervan,…

KOSTEN

De kosten die werden voorgeschoten aan derden, zoals griffiekosten, rolrechten, publicaties Belgisch Staatsblad, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen, evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding a rato van 0,35 euro exclusief BTW per kilometer) worden afzonderlijk aangerekend.

Naast deze kosten rekent het kantoor ook administratieve/kantoorkosten aan: briefwisseling, fax, e-mail, kopies, prints,…Deze worden forfaitair begroot op 10% van het gehanteerde uurtarief.

Indien u vragen heeft over de manier waarop de erelonen en kosten worden aangerekend dan kunt u het kantoor steeds contacteren per e-mail of per telefoon.

  Algemene voorwaarden

Het kantoor is gespecialiseerd in
een aantal specifieke rechtsdomeinen:

ERELONEN

De gepresteerde uren worden geregistreerd en worden op basis van een uurtarief aangerekend. Het gehanteerde basis uurtarief bedraagt 125 euro (exclusief BTW).

Dit uurtarief kan worden aangepast in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak en het dringend karakter van de opdracht. Dit wordt op de eerste consultatie met de cliënt besproken.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde uren. Daarin zijn o.a. begrepen: consultaties met cliënt en/of met confraters, adviesverlening, studie dossier, opmaak conclusies, bijeenkomst bij notaris, plaatsbezoek, expertises bij deskundigen, verplaatsingstijd en wachtduur voor de rechtbank, pleidooien en de voorbereiding ervan,…

KOSTEN

De kosten die werden voorgeschoten aan derden, zoals griffiekosten, rolrechten, publicaties Belgisch Staatsblad, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen, evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding a rato van 0,35 euro exclusief BTW per kilometer) worden afzonderlijk aangerekend.

Naast deze kosten rekent het kantoor ook administratieve/kantoorkosten aan: briefwisseling, fax, e-mail, kopies, prints,…Deze worden forfaitair begroot op 10% van het gehanteerde uurtarief.

Indien u vragen heeft over de manier waarop de erelonen en kosten worden aangerekend dan kunt u het kantoor steeds contacteren per e-mail of per telefoon.

  Algemene voorwaarden

BV Anissa Devos Advocaat

Drie Koningenstraat 3

9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
+32 (0)472 999 300
info@adevosadvocaat.be

BTW BE0717 626 487

Erelonen BE37 3631 8297 9628
Derdenrekening BE41 6304 3641 7510

website by junto

Het kantoor is gespecialiseerd in
een aantal specifieke rechtsdomeinen:

 • personen- en

  familierecht

  • Echtelijke moeilijkheden
  • Echtscheiding
  • Relatieproblemen na (feitelijke dan wel wettelijke) samenwoning
  • Onderhoudsverplichtingen (ten aanzien van ex-partners, kinderen, andere familieleden)
  • Afstamming en adoptie
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Civielrechtelijke beschermingsstatuten: onbekwaamverklaring, bewind,…
 • familiaal vermogensrecht

  • Vereffening en verdeling na echtscheiding als na samenwoning
  • Erfrecht
  • Schenkingen en testamenten
  • Vermogens- en successieplanning
  • Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten
  • Samenlevingsovereenkomsten
  • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • overeenkomstenrecht

  • Koop
  • Woninghuur, handelshuur en pacht
  • Aanneming
  • Lastgeving, mandaat of volmacht
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Kanscontracten (lijfrente)
  • Dading
 • invordering of betwisting van facturen

  • Invordering of betwisting van facturen
 • personen- en

  familierecht

  • Echtelijke moeilijkheden
  • Echtscheiding
  • Relatieproblemen na (feitelijke dan wel wettelijke) samenwoning
  • Onderhoudsverplichtingen (ten aanzien van ex-partners, kinderen, andere familieleden)
  • Afstamming en adoptie
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Civielrechtelijke beschermingsstatuten: onbekwaamverklaring, bewind,…
 • familiaal vermogensrecht

  • Vereffening en verdeling na echtscheiding als na samenwoning
  • Erfrecht
  • Schenkingen en testamenten
  • Vermogens- en successieplanning
  • Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten
  • Samenlevingsovereenkomsten
  • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • overeenkomstenrecht

  • Koop
  • Woninghuur, handelshuur en pacht
  • Aanneming
  • Lastgeving, mandaat of volmacht
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Kanscontracten (lijfrente)
  • Dading
 • invordering of betwisting van facturen

  • Invordering of betwisting van facturen
 • personen- en

  familierecht

  • Echtelijke moeilijkheden
  • Echtscheiding
  • Relatieproblemen na (feitelijke dan wel wettelijke) samenwoning
  • Onderhoudsverplichtingen (ten aanzien van ex-partners, kinderen, andere familieleden)
  • Afstamming en adoptie
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Civielrechtelijke beschermingsstatuten: onbekwaamverklaring, bewind,…
 • familiaal vermogensrecht

  • Vereffening en verdeling na echtscheiding als na samenwoning
  • Erfrecht
  • Schenkingen en testamenten
  • Vermogens- en successieplanning
  • Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten
  • Samenlevingsovereenkomsten
  • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • overeenkomstenrecht

  • Koop
  • Woninghuur, handelshuur en pacht
  • Aanneming
  • Lastgeving, mandaat of volmacht
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Kanscontracten (lijfrente)
  • Dading
 • invordering of betwisting van facturen

  • Invordering of betwisting van facturen
 • personen- en

  familierecht

  • Echtelijke moeilijkheden
  • Echtscheiding
  • Relatieproblemen na (feitelijke dan wel wettelijke) samenwoning
  • Onderhoudsverplichtingen (ten aanzien van ex-partners, kinderen, andere familieleden)
  • Afstamming en adoptie
  • Ouderlijk gezag en verblijfsregeling
  • Staat en bekwaamheid van de persoon
  • Civielrechtelijke beschermingsstatuten: onbekwaamverklaring, bewind,…
 • familiaal vermogensrecht

  • Vereffening en verdeling na echtscheiding als na samenwoning
  • Erfrecht
  • Schenkingen en testamenten
  • Vermogens- en successieplanning
  • Huwelijksvermogensrecht en huwelijkscontracten
  • Samenlevingsovereenkomsten
  • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • overeenkomstenrecht

  • Koop
  • Woninghuur, handelshuur en pacht
  • Aanneming
  • Lastgeving, mandaat of volmacht
  • Lening
  • Bewaargeving
  • Kanscontracten (lijfrente)
  • Dading
 • invordering of betwisting van facturen

  • Invordering of betwisting van facturen

ERELONEN

De gepresteerde uren worden geregistreerd en worden op basis van een uurtarief aangerekend. Het gehanteerde basis uurtarief bedraagt 125 euro (exclusief BTW).

Dit uurtarief kan worden aangepast in functie van de aard van de zaak, de inzet van de zaak, de moeilijkheidsgraad van de zaak en het dringend karakter van de opdracht. Dit wordt op de eerste consultatie met de cliënt besproken.

Het ereloon wordt berekend op grond van de effectief gepresteerde uren. Daarin zijn o.a. begrepen: consultaties met cliënt en/of met confraters, adviesverlening, studie dossier, opmaak conclusies, bijeenkomst bij notaris, plaatsbezoek, expertises bij deskundigen, verplaatsingstijd en wachtduur voor de rechtbank, pleidooien en de voorbereiding ervan,…

KOSTEN

De kosten die werden voorgeschoten aan derden, zoals griffiekosten, rolrechten, publicaties Belgisch Staatsblad, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, boekhouders, accountants, revisoren, deskundigen, evenals de verplaatsingskosten van de advocaten (kilometervergoeding a rato van 0,35 euro exclusief BTW per kilometer) worden afzonderlijk aangerekend.

Naast deze kosten rekent het kantoor ook administratieve/kantoorkosten aan: briefwisseling, fax, e-mail, kopies, prints,…Deze worden forfaitair begroot op 10% van het gehanteerde uurtarief.

Indien u vragen heeft over de manier waarop de erelonen en kosten worden aangerekend dan kunt u het kantoor steeds contacteren per e-mail of per telefoon.

  Algemene voorwaarden

BV Anissa Devos Advocaat

Drie Koningenstraat 3

9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)
+32 (0)472 999 300 info@adevosadvocaat.be

BTW BE0717 626 487

Erelonen BE37 3631 8297 9628
Derdenrekening BE41 6304 3641 7510

website by junto